اقدامات قبل از عمل بینی

عمل بینی یکی از رایج ترین جراحی های زیبایی است که به منظور اصلاح مشکلات ظاهری و عملکردی انجام می شود. اگرچه انتخاب جراح خوب بینی و مراقبت های بعد از عمل بینی بسیار حائز اهمیت است، اما رعایت برخی نکات قبل از جراحی ببنی می تواند احتمال بروز عوارض جانبی در حین یا پس […]

read more »