دکتر علیرضا ابیانه
Search
Close this search box.

غضروف بینی

بایگانی غضروف بینی

بینی غضروفی

بینی غضروفی بینی غضروفی چیست ؟تورم و برآمدگی های روی سطح بینی ناشی ازغضروف های بینی است که بیشتر افراد از آن رنج می برند