دکتر علیرضا ابیانه

شکستگی بینی

بایگانی شکستگی بینی

شکستگی بینی

شکستگی بینی و درمان آن

از آنجایی که بینی یکی از برجسته ترین اجزای صورت است، به همین علت بیشتر در معرض آسیب و ضربه قرار می گیرد. به همین