رینوپلاستی

بایگانی رینوپلاستی

جراحی بینی

رینوپلاستی

رینوپلاستی دو هدف دارد : این ویژگی دوگانه جراحی مدرن بینی ،اغلب به اصلاح همزمان بیرون و درون بینی نیاز دارد.این جراحی ها را باید