گوشت اضافه یا کلوئید

Rate this post

گوشت اضافه یا کلوئید

Rate this post

هرگونه آسیب به پوست که باعث التهاب یا زخمی شدن آن شود، از همان لحظه نخست فرایندهایی را فعال می کند که نهایتا به ترمیم پوست می انجامند. این فرایند ترمیم در اغلب موارد تنها اثر مختصر و ناچیزی از آسیب اولیه برجا میگذارد ولی ندرتا این فرایند بطور معمول پیش نمی رود .

و از زخم پس از ترمیم بافتی قرمز و سفت باقی می ماند که کلوئید یا گوشت اضافه نامیده میشود. دلیل پیدایش کلویید هنوز دقیقاً مشخص نیست. كلوئيد معمولاً در سياه پوستان شايعتر است و استعداد به آن ممكن است به صورت خانوادگي ديده شود. در افرادی که مستعد کلوئید هستند کلوئید ممكن است پس از هر نوع آسيب پوستي از جمله بريدگي، سوختگي، جوش صورت، گزش حشرات، خالكوبي، سوراخ كردن جهت جواهرات و هر نوع جراحي كوچك ايجاد گردد.
در مقوله جراحی زیبایی بینی احتمال ایجاد گوشت اضافه یا کلوئید تنها در مواردی وجود دارد که به منظور کاستن از پهنای پره های بینی این پره ها از کنار برش خورده باشند. احتمال بروز کلوئید حتی در چنین مواردی با به خرج دادن دقت و ظرافت حین عمل جراحی و با استفاده از پمادهای مخصوص پس از عمل به حداقل میرسد. اینجانب شخصا معتقد به استفاده از سه نوع پماد مختلف به فواصل زمانی متفاوت و متغیر هستم و بحمدالله تا کنون هیچیک از بیمارانم تشکیل گوشت اضافه یا کلوئید نداده اند.

گوشت اضافه یا کلوئید

دکتر علیرضا ابیانه