لیزر در جراحی زیبایی بینی

Rate this post

لیزر در جراحی زیبایی بینی

Rate this post

کشف و پیشرفت لیزر در قرن ما به قدری اثرگذار است که گویند نوادگان ما در آینده های دور عصر ما را بنام عصر لیزر خواهند نامید. این پیشرفت و گسترش، علم پزشکی را نیز بی نصیب نگذاشته است و امروزه در عرصه هایی نظیر چشم پزشکی و پوست و جراحی عروق شاهد عملیات لیزری هستیم که در قدیم حتی تصور آن را هم نمی شد کرد.

علیرغم تمام این تحولات، علم جراحی زیبایی بینی سودی از اکتشاف لیرز نبرده است. اقداماتی در راستای برش پوست با لیرز، برش غضروف با استفاده از لیرز، فرو خواباندن تورم با کمک لیرز، نازک کردن لیزری پوست و … انجام رسیده است ولی تا کنون هیچ یک سربلند از بوته آزمایش بیرون نیامده اند.
امروزه استفاده از لیزر در جراحی زیبایی بینی تنها به منظور برطرف کردن جای برش ها و خال های پوستی و همچنین به منظور درمان برخی بیماری های پوست بینی نظیر آکنه روزاسه، رینوفیما و تلانژکتازی های پوستی انجام می شود. تا به امروز لیرز هیچگونه کاربردی در جراحی زیبایی بینی نداشته و واژه جراحی بینی لیزری واژه ای کاملا محجور می باشد.

لیزر در جراحی زیبایی بینی

دکتر علیرضا ابیانه