کبودی صورت پس از جراحی بینی

بایگانی کبودی صورت پس از جراحی بینی

کبودی صورت پس از جراحی بینی

کبودی صورت پس از جراحی بینی

از جمله مسائل ناخوشایند در خصوص جراحی زیبایی بینی (راینوپلاستی)، پیدایش آثار کبودی، تورم ‌و التهاب در صورت است. بسیاری از بیماران و افرادی که