دکتر علیرضا ابیانه

کبودی صورت پس از جراحی بینی

بایگانی کبودی صورت پس از جراحی بینی

کبودی بعد از جراحی بینی

درمان کبودی بعد از عمل بینی

از جمله مسائل ناخوشایند در خصوص جراحی زیبایی بینی، عوارض مانند ایجاد کبودی و التهاب در صورت است. بسیاری از بیماران و افرادی که متقاضی این