دکتر علیرضا ابیانه
Search
Close this search box.

پرسش و پاسخ جراحی بینی

بایگانی پرسش و پاسخ جراحی بینی

جراحی بینی

پرسش و پاسخ جراحی بینی

سوال :زنی هستم بیست و هفت ساله بینی من گوشتی بود با غضروف های پهن و پوست کلفت در ناحیه نوک بینی و تحت عمل