جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی در واقع اصطلاحی است در که در فرهنگ ما رایج شده است، اما در اصطلاح پزشکی، مدل یا تکنیکی به این نام وجود نداشته و منظور گوشتی نوع بینی است. به طورکلی، بینی ها بر اساس آناتومی، استحکام غضروف و ضخامت پوست به دو نوع استخوانی و گوشتی تقسیم می شود. اغلب […]

read more »