دکتر علیرضا ابیانه
Search
Close this search box.

عمل بینی طبیعی

بایگانی عمل بینی طبیعی

جراحی بینی نچرال

جراحی بینی طبیعی

در علم پزشکی، زیبایی بینی بر حسب نوع استاندارد رعایت شده محاسبه و به سه مدل طبیعی، فانتری و نیمه فانتزی تقسیم بندی می شود.