زیبایی پلک

آیا شما کاندید مناسبی برای جراحی زیبایی پلک هستید؟ درصورتیکه دارای یک یا چند مورد از موارد زیر باشید، کاندید مناسبی برای جراحی پلک به حساب می آیید: 1- پوست اضافی که چین طبیعی بین پلک بالا و زیر ابرو را پنهان کند. 2- پوست شل که از پلک بالا آویزان باشد. 3- ظاهر پف […]

read more »