دکتر علیرضا ابیانه

درمان تزریق چربی

بایگانی درمان تزریق چربی

تزریق چربی

تزریق چربی تزریق چربی کاربرد وسیعی در زیباسازی صورت دارد. تزریق چربی روشی است بی خطر و با ماندگاری بالا، برای حجم دادن به مناطقی