تزریق کورتن درد دارد

بایگانی تزریق کورتن درد دارد

جراحی بینی

تزریق کورتن به بینی

تزریق کورتن به بینی خیلی از افراد از دکتر ابیانه در مورد تزریق کورتن به بینی سوال دارند و این که چه زمانی باید تزریق