آلرژی بینی

آلرژی بینی بسیاری از افراد به واکنش های و حساسیت های از آلرژیک موسومند در واقع بیماری آلرژیک بیشتر به دلیل عوامل خارجی ایجاد می شود و امکان دارد بر دیگر اندام های مختلف بدن تاثیر بگذارد . بینی یکی از مهم ترین مکان بروز آلرژی است . جهت تماس با دکتر ابیانه جراح پلاستیک […]

read more »