مقالات

مراقبت های بعد از جراحی بینی

عمل زیبایی بینی از جمله جراحی هایی است که دو عامل مهارت جراح و رعایت مراقبت های بعد از عمل تاثیر بسزایی در نتیجه آن

آلرژی بینی

آلرژی (Allergy) بروز یک واکنش غیرطبیعی در بدن به عنوان پاسخ ایمنی به یک ماده خاص است که برای اکثر افراد بی ضرر تلقی می

رژیم غذایی بعد از جراحی بینی

رژیم غذایی پس از عمل بینی

یکی از نکات مهم در خصوص مراقبت های بعد از عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)، رعایت اصولی رژیم غذایی پس از عمل بینی است. بحث تغذیه

جراحی بینی مردان

جراحی بینی مردان

در سال های گذشته به سبب پیشرفت در تکنیکهای جراحی بینی و ابداع روشهای نوین، به شمار متقاضیان جراحی بینی افزوده شده است. تعداد نسبتا

اقدامات قبل از عمل

اقدامات قبل از عمل بینی

عمل بینی یکی از رایج ترین جراحی های زیبایی است که به منظور اصلاح مشکلات ظاهری و عملکردی انجام می شود. اگرچه انتخاب جراح خوب