رینوپلاستی

Rate this post

رینوپلاستی

Rate this post

رینوپلاستی دو هدف دارد :

  • بینی باید به صورت جراحی بینی طبیعی باشد به گونه ای که با ما بقی صورت هماهنگی داشته باشد .
  • عملکرد بینی و سینوس های بینی از لحاظ تنفس ، بویایی و غیره باید حفظ شود ، ارتقا یابد و به سطح طبیعی باز گردد.

این ویژگی دوگانه جراحی مدرن بینی ،اغلب به اصلاح همزمان بیرون و درون بینی نیاز دارد.این جراحی ها را باید یک جراح بینی  با تجربه انجام دهد .بین جراحی های اصلاحی و ترمیمی باید تمایز قایل شد در رینوپلاستی اصلاحی ( به ویژه برای اصلاح چارچوب حمایت کننده بینی )تمام مراحل جراحی از داخل بینی (بدون برش خارجی ) انجام می گیرند.

مراحل اصلی در رینوپلاستی عبارتند از :

  • یک برش در دهلیز بینی یا در ستونک داخلی
  • بلند کردن بافت نرم پوشاننده اسکلت بینی
  • نمایان سازی ، حرکت دادن و اصلاح تمام اجزاء اسکلت
  • الحاق بخش های به حرکت درآورده و اصلاح شده اسکلت برای تشکیل یک چارچوب بینی خوشایند و یک حفره بینی دارای عملکرد مناسب
  • تثبیت اجزاء حرکت داده شده و اصلاح شده اسکلت در موقعیت مورد نظر

ناهنجاری های بخش غضروفی بینی عبارتند از ناهنجاری های شکل قاعده بینی نظیر یک نوک بینی آویزان یا نوک بینی که خیلی تخت یا خیلی پهن ، شکافدار ، خیلی دراز یا خیلی کوتاه باشند ، پره های بینی که شل ، خیلی قوس دار یا نامتقارن باشند یک ستونک بینی که بیش از حد برجسته ، خیلی تورفته ، خیلی کلفت ، خیلی کوتاه ، یا خیلی خمیده باشد ، همچنین کل بینی ممکن است خیلی دراز یا خیلی کوتاه باشد .

جراحی بینی

ناهنجاری در جراحی بینی استخوانی  عبارتند از ناهنجاری های شکل پل بینی ( نظیر بینی قوز دار ، بینی زینی ، بینی پیچ خورده ، بینی پهن یا بینی باریک ) ، ناهنجاری های ریشه بینی و ناهنجاری های سپتوم بینی ، بخش های استخوانی و غضروفی بینی معمولاً به اصلاح همزمان نیاز دارند .

رهیافت ها در رینوپلاستی

سه رهیافت در رینوپلاستی به کار می روند

  • رهیافت تقسیم کننده
  • رهیافت تحویلی
  • رهیافت باز

این که کدام رهیافت به کار می رود به مشکلات مورفولوژیک اختصاصی بستگی دارد .سایر عوامل دخیل در تصمیم گیری نوع پوست و بافت همبند هستند .پوست ضخیم مستعد مشکلات التیام است در حالی که پوست نازک انتخاب روش های جراحی را محدود می سازد ( مثلاً استفاده از گرافت نوک بینی که ممکن است از خلال پوست قابل رویت بماند ).

جراحی بینی
جراحی بینی

رینوپلاستی ترمیمی با از دست دادن بخشی از بافت نرم از دست دادن اسکلت بینی ، از دست دادن کل بینی و ترمیم یک بینی کامل سر و کار دارد .بسته به نوع و شدت نقص ، فلپ های موضعی یا دوردست استفاده می شود .

دکتر علیرضا ابیانه