برجسته کردن گونه

جراحی پروتز گونه چیست؟ بسیاری از مردم گونه های برجسته را بسیار زیبا می دانند. گونه های ضعیف می تواند از شادابی صورت شما کاسته، صورت شما را کشیده نشان داده، و باعث سالخورده به نظر رسیدن ناحیه زیر چشم ها شود. اگر شما برجستگی گونه هایتان را در اثر افزایش سن از دست داده […]

read more »