منشور کاری دکتر ابیانه

دکتر ابیانه با ایمان به اصول اخلاقی، اعتقاد به موازین حرفه ای و دانش نسبت به موارد ذیل تعریف و تجربه جدیدی از همکاری بین پزشک و بیمار را ارائه می نماید:

1. انجام عمل جراحی پایان ارتباط بین بیمار و پزشک نیست، بلکه آغاز دوره ای از همکاریهاست که میتواند تا مدتها به طول بیانجامد. نمونه بارز این همکاریها ویزیتها و تعویض های دوره ای چسبها به دنبال جراحی زیبایی بینی است. دکتر ابیانه ویزیتهای هفتگی را شخصا و تعویض دوره ای چسبها را با استفاده از تکنیسینهای کاملا آموزش دیده اتاق عمل انجام داده و تردیدی نیست که این امر تاثیر بسزایی در موفقیت عمل جراحی دارد.

2. تمامی ویزیتها شامل مشاوره های قبل از عمل، ویزیتهای دوره ای پس از عمل و تعویض چسبها جزئی از پروسه جراحی بوده و تماما بصورت رایگان انجام میشوند.

3. مراقبتهای پس از عمل نقش انکار ناپذیری در موفقیت عمل جراحی دارد. هستند مواردی که علیرغم انجام عمل جراحی به نحو ایده آل، نتیجه نهایی عمل بعلت عدم آگاهی بیمار از نحوه مراقبتهای پس از عمل کاملا رضایتبخش نیست. دکتر ابیانه با دانش به این موضوع، مراقبتهای پس از عمل را بطور کامل به شما آموزش داده و با ارائه جزوات آموزشی این امکان را به حداقل میرساند.

4. دسترسی همیشگی بیمار به پزشک از ضروریات و ملزومات یک سیستم درمانی ایده آل است. شما میتوانید پس از عمل در صورت نیاز در هر ساعت شبانه روز با تلفن همراه دکتر ابیانه به شماره  620 62 62 0912  تماس حاصل فرمایید.