عمل بینی و بارداری

از آنجا که بیشترین متقاضیان عمل جراحی بینی را بانوانی تشکیل میدهند که در سنین باروری قرار دارند، دانش نسبت به تداخل بارداری و جراحی بینی بسیار حائز اهمیت است.درصورتیکه شخصی باردار نباشد و در این زمینه اطمینان دارد میتواند عمل جراحی بینی را انجام دهد.

درصورتیکه شخصی باردار نباشد ولی احتمال بارداری بدهد، باید حتما تحت تست بارداری قرار گیرد. از آنجا که داروهای بیهوشی مورد استفاده در عمل جراحی میتواند صدمات غیر قابل جبرانی به جنین وارد کند، درصورت مثبت شدن تست حاملگی انجام عمل جراحی بینی اکیدا ممنوع است.

درصورتیکه شخصی زایمان کرده است (چه زایمان طبیعی و چه سزارین) میتواند سه ماه پس از زایمان اقدام به جراحی بینی نماید.

درصورتیکه شخصی بخواهد پس از جراحی بینی باردار شود، میتواند یک ماه پس از عمل اقدام به بارداری نماید. البته باید این نکته را مدنظر داشت که در دوران بارداری بینی همانند سایر اجراء صورت متورم میشود. بعلاوه تورم بینی ناشی از بارداری باعث احتقان داخل بینی شده و گرفتگی موقتی بینی را نیز به دنبال خواهد داشت. تورم ناشی از بارداری، روند یکساله برطرف شدن ورم بینی حاصل از عمل را کند میسازد. بعبارت دیگر، بارداری باعث بدشکلی یا تغییر فرم بینی نمیشود ولی باعث به تاخیر افتادن روند کاهش تورم بینی خواهد شد. شش الی نه ماه پر از تولد نوزاد ورم بینی فروکش خواهد کرد.

مادران شیرده میتوانند بیست و چهار ساعت پس از جراحی بینی شیردهی را از سر بگیرند. شیردهی حتی در عرض این بیست و چهار ساعت هم ممنوع نیست ولی به خواب آلودگی نوزاد خواهد انجامید.