سیاست دگزامتازون هراسی

دگزامتازون یک داروی ضد التهاب از خانواده کورتیکواستروئیدها بوده که برای اولین بار در سال 1957 ساخته شد. این دارو در لیست داروهای اساسی سازمان بهداشت جهانی قرار داشته و مهمترین داروی مورد نیاز در یک سیستم سلامت پایه می باشد.

دگزامتازون جهت درمان بیماریهای التهابی بسیاری بکار میرود و اثرات آن درصورت استفاده صحیح و بجا به قدری معجزه آسا است که امروزه این دارو به یک ابزار قدرتمند و محبوب در دست پزشکان متبحر جهت رفع سریع التهابات تبدیل گردیده است.

البته همانند هر ابزار مفیدی، دگزامتازون هم درصورت استفاده نابجا میتواند مشکل آفرین باشد. امروزه توصیه های پزشکی توسط افراد غیر پزشک بقدری رواج یافته که برخی افراد عامی برای هر نوع بیماری نزدیکان خود (حتی برای یک سرماخوردگی ساده اش) دگزامتازون توصیه مینماید، و از آنجا که این دارو التهابات بدن بیمار را سریعا برطرف کرده و منجر به بهبود حال عمومی وی میشود برای فرد تجویز کننده اعتبار کسب مینماید. اثرات مفید این دارو بقدری است که گاهی اصرار بیمار به تجویز آن یا نیاز شدید بیمار به بهبود سریع علایم بیماری موجب میشود حتی پزشک برخلاف نیاز واقعی بیمار ناچارا دارو را نسخه نماید. این مسئله بقدری فراگیر شده که دگزامتازون در کشور ما به شایعترین داروی تجویزی در نسخ دارویی تبدیل گردیده است. از طرف دیگر مصرف خودسرانه دگزامتازون در راستای مقاصد غیر درمانی نظیر افزایش اشتها، حجیم سازی عضلات و بدنسازی نیز بسیار رواج یافته است. غافل از اینکه مصرف بی رویه و خودسرانه هر دارویی میتواند عوارض جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

اخیرا تبلیغات گسترده ای در راستای ترساندن جامعه از دگزامتازون را شاهد هستیم که بیشتر بر جذب کلسیم متمرکز است. این تبلیغات بسیار مفید و منطقی بوده و میزان مصرف خود سرانه این دارو را در جامعه به میزان چشمگیری کاسته است. ولی از آنجا که برخی افراد که تحت تاثیر جو قرار میگیرند از اصل و فلسفه ماجرا ناآگاهند، حتی دگزامتازون تجویز شده توسط پزشکان حاذق و متخصص را نیز مصرف نمی نمایند!!

در انتهای جدل، بعنوان نتیجه گیری لازم است بفهمیم که مصرف خودسرانه دارو و گوش فرا دادن به توصیه های دارویی که توسط افراد غیر پزشک ارائه میشود باید متوقف شود؛ نه استفاده از دارو. پزشکان با علم به تمامی جوانب مسئله و در نظر گرفتن منافع و زیانهای یک دارو تصمیم به تجویز آن میگیرند. تزریق دگزامتازون توصیه شده توسط غیر پزشک به همان اندازه عارضه آفرین است که عدم تزریق دگزامتازونی که توسط پزشک تجویز شده است.